REGLER OG SIKKERHET

Grunnleggende regler:

  • Bruk alltid hjelm, briller, hansker og sterke farger
  • Hold til høyre for å redusere risikoen for ulykkerHjelmogbriller

Deltagelse i arrangementet er på eget ansvar og vi oppfordrer til å tegne en personlig ulykkesforsikring om det ikke er dekket av egne hjem, reise eller jobb forsikringer. Arrangøren har ansvarsforsikring.

Krav til hjul:
Materialet på hjulet skal tilsvare Swenors gummihjul klasse 2. Vi vil kontrollere dette før start og etter målgang. Hvis hjulene ikke møter dette kravet vil bli løperen bli tilbudt låne-ski.

Skiforbundet og FIS:

Vi bruker Norsk Skiforbund og FIS’ konkuranseregler for rulleskirenn.

Dette er basert på regelverket for langrenn. De spesifikke regler som gjelder i tillegg til langrenn, er listet i forskriften om rulleskirenn. Les mer her (s 84)

I tillegg legger vi «Forskrift om sykkelritt på veg» av 01.09.2011 til grunn for arrangementet. Den finner dere her:

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-04-07-396

Seeding:

Vi følger skiforbundets krav og vil om mulig bruke WW/Birk seeding som grunnlag for rennet.

I tillegg til de regler som NSF har for rulleskirenn, gjelder oppsummert følgende:

  • Seedet startgruppe vil konkurrere på SWIX rulleski med klasse 2-hjul – 2017.
  • Dette betyr at i påmeldingen for de som har FIS poeng/eller seeding som nevnt over, må man indikere type binding/skistøvler for å sikre rett skipar. Vi har flest NNN binding og ber SNS-tilhengere vær tidlig ute med å varsle – gjelder 2017
  • Senest én uke før konkurransen, til avtalt tid, vil rulleskiene ble tilgjengelig for de i seedet gruppe. Det er deltagerens ansvar å informere seg om dette – gjelder 2017
  • Informasjon om seeding vil ble informert om før start.